Vážení vlastníci a uživatelé parkovacích míst, dovolujeme si Vás informovat o strojním úklidu parkovacích stání bytového domu Laudonova 432/2, Praha.
 
Čištění bude provedeno dne 4. 6. 2018 od 8.00 do 12.00 hod.
 
Na základě výše uvedeného si Vás dovolujeme požádat, abyste v tomto termínu na parkovacích stáních neparkovali, aby mohl být proveden řádný strojní úklid po celé ploše garáží.

Během května 2018 probíá v domě výšková kontrola střechy, okapů, garáže, resp. ležatých rozvodů a dalších věcí. Na základě těchto informací může správce Jiviš zpracovat poptávku na výběrové řízení dodavatele, který opraví/vymění ležaté rozvody vody v garážích.

Paralelně k tomu dochází k opravě stoupaček, kde v lednu 2018 nastala havárie u oodpadní vody.

Účetní závěrka za rok 2017 a vyúčtování pro všechny členy SVJ je také zpracována. Co nejdříve s ebudou relevantní informace distribuvat členů, SVJ.

V garážích dodje během června ke strojovému čištění. Přesné datum bude upřesněno.

Sousedské setkání 14.3. ve 20:00 Na Hřišti

Odečty v domě budou probíhat dne 26. 2. 2018 od 16:30 do 17:15.